• Linked IN
  • Rss
  • Youtube
Barçakids: un programa educatiu al voltant dels valors i de l’esport

No diguis blat fins que no estigui al sac i ben lligat. El 31 d’octubre d’enguany vam poder dir per fi, “blat”. Tot era al sac i ben lligat. Un llarg i fructuós any d’idees, propostes, reunions amb el client, la Fundació FCBarcelona, -i amb el seu Consell Científic Pedagògic-, creació de guies didàctiques, desenvolupament d’un portal web educatiu amb e-learnings, jocs i tot tipus d’informació segura i de qualitat per a pares, alumnes i docents. Finalment, després d’implementar una prova pilot a dotze escoles de Catalunya, vam fer un replantejament a fi de millorar-ne l’adequació als diferents nivells educatius (des de cicle inicial fins a cicle superior de primària). El resultat de tot el procés, des de la conceptualització a l’avaluació, va permetre arribar al punt de sortida del nou programa educatiu sobre esport i valors ‘Barçakids’.

A l’octubre, tota l’oferta educativa del Barçakids, és a dir, el programa presencial i el programa virtual, ha començat a desenvolupar-se amb normalitat i amb èxit. De moment, amb una oferta limitada. Les escoles que han sol·licitat que el programa arribi a les seves aules podran gaudir d’una proposta engrescadora, dinàmica i cent per cent participativa per a treballar, conscientment i amb tot rigor, els valors positius que formen part de la nostra forma de viure i de relacionar-nos, i que contribueixen a formar persones, individualment i col·lectivament, íntegres i solidàries.

El ventall de valors és tan ampli que per qüestions metodològiques no podem abastar-ho tot. Així doncs, atès el perfil i la missió del client (emmarcat dins d’un àmbit fundacional envers al binomi “esport i valors”) el programa educatiu s’ha centrat en els següents valors: respecte, esforç, humilitat, ambició i treball en equip.

Molts són els factors que fan que el projecte hagi esdevingut per a MagmaCultura un estendard dels projectes educatius als quals fa tants anys que es dedica. Treballar sota l’encàrrec d’una entitat tan significada de la societat civil, sensible a l’educació dels infants i dels joves; treballar al voltant dels valors, en un moment de gran necessitat d’aquest tipus d’enfocament; incorporar l’esport com a eina de relació i d’educació, i com a trampolí als altres àmbits quotidians dels infants (l’escola, la família, el carrer, etc.); fer ús de noves tecnologies (presencials i virtuals) com a mitjans de transmissió de continguts i generació de dinàmiques col·laboratives i participatives; comptar amb un ganxo tan atractiu i potent com els ídols esportius de nens, joves i grans, esdevenint el millor factor de motivació (tan necessària per garantir un aprenentatge significatiu); testar la validesa de les propostes mitjançant la realització d’una prova pilot i descobrir la bona acceptació per part de docents, alumnes i pares. Tots aquests, entre d’altres, han estat els factors que han fet d’aquest projecte una de les col·laboracions professionals més rica, més fructuosa i alhora més complexa.

Aquesta experiència em porta a recordar molt especialment el programa ‘L’escola al carrer’, un programa amb el qual va néixer la iniciativa ‘Bloc, serveis culturals’, que amb els anys va esdevenir MagmaCultura. Va ser una experiència igualment rica, fructuosa i complexa, una programació, durant quinze anys, d’itineraris de descoberta de l’entorn cultural i natural de diferents indrets i moments històrics de Catalunya. L’objectiu era posar a l’abast del professorat d’Infantil, Primària i Secundària, obligatòria i no obligatòria, recursos didàctics vius, tangibles, del nostre entorn per aproximar-se al coneixement dels continguts curriculars. No obstant això, també era un objectiu molt clar i preponderant formar els alumnes en la sensibilitat, l’estima i el respecte envers al nostre entorn, al nostre patrimoni. Una manera de transmetre també valors de pertinença, respecte i reconeixement del propi país, i per tant de fomentar la formació d’individus arrelats a la pròpia cultura, i per extensió, a la Cultura en majúscules.

I és que per a MagmaCultura, l’educació ha estat sempre el màxim valor de la societat, la base per a formar persones lliures, competents i culturalment riques.

Imma Fondevila
Directora de Projectes de MagmaCultura