• Linked IN
  • Rss
  • Youtube
Centres en xarxa :: La gestió de la cultura

Avui ens fem ressò del programa Centres en xarxa i particularment del capítol que van dedicar el passat mes de juliol a la gestió cultural.

La cultura és l’espai del pensament, de l’art, de la participació, dels imaginaris individuals i col•lectius. En realitat no precisa de res més que coneixement, creativitat i intercanvi. No obstant això en les modernes societats occidentals ha sorgit una idea d’intermediació entre l’artista i el ciutadà, entre el contingut cultural i el consumidor, de la qual neix la figura del gestor cultural.

En els últims anys han proliferat cursos i màsters de tot tipus amb l’objectiu de tecnificar aquesta funció social convertint-la en una professió laboral, sota el paraigües d’un sector que ha crescut vertiginosament de la mà d’institucions culturals públiques i privades. Fa anys associacions, voluntaris i activistes culturals eren els protagonistes del sector. Actualment són professionals teòricament formats per gestionar amb eficàcia tot tipus d’equipaments i programes culturals, fins al punt de crear un model laboral estandarditzat. Avui volem formular-los la pregunta següent:

En el marc de la societat del coneixement i de la informació es reconeix suficientment la funció del gestor cultural?