AVÍS LEGAL

Aquesta pàgina Web és propietat de MAGMA CULTURA, S.L. (d’ara endavant MAGMA CULTURA), amb NIF nº B61949764 i domicili a C/ Corunya, 11 de 08026 Barcelona i Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Volum 31.618 full 137 Fulla B-196057 Inscripció 1a.
Per a qualsevol consulta o proposta, contacta’ns trucant al telèfon + 34 934 410 837 o en el correu electrònic info@magmacultura.com.
Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, i queda sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web.
L’accés a la nostra pàgina Web per part de l’USUARI és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment de l’accés, que preguem que llegeixi detingudament. L’USUARI, en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i es sotmet expressament a les condicions generals d’ús d’aquest. Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, s’haurà d’abstenir d’utilitzar aquest portal i operar per mitjà d’aquest.
En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Tots els continguts, textos, imatges, i codis font són propietat de MAGMA CULTURA o de tercers als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.
L’usuari únicament té dret a un ús privat d’aquests, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per a modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret que pertanyi al seu titular.
MAGMA CULTURA és una marca registrada, i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció d’aquestes marques sense la nostra deguda autorització.
L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre el mateix. Així mateix, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dóna dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci.
MAGMA CULTURA queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades per tercers en el seu portal.
Està absolutament prohibida la imitació, sigui total o parcial, del nostre portal.

B. CONDICIONS D’ACCÉS I US
L’accés a la nostra pàgina Web és gratuït i no exigeix subscripció o registre previ. Tanmateix, determinats serveis són d’accés restringit a determinats usuaris i requereixen haver realitzat un procés de registre i/o la identificació mitjançant contrasenyes. Aquests serveis quedaran degudament identificats a la Web.
L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’USUARI de la nostra política de privacitat.
L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina Web d’acord amb la bona fe, les normes d’ordre públic i amb les presents Condicions Generals d’ús. L’accés al nostre lloc Web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.
L’usuari té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en la present pàgina web, per procediments diferents dels estipulats en les presents condicions d’ús.
L’USUARI té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o la instal·lació de robots, o de software que alteri el normal funcionament de la nostra web, o que en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.
Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres pàgines web a les quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web pugui posar a la seva disposició, li comuniquem que MAGMA CULTURA queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota classe que puguin derivar per la utilització d’aquestes pàgines web, alienes a la nostra empresa, per part de l’usuari.
MAGMA CULTURA es reserva el dret unilateral i sense preavís de donar de baixa a qualsevol USUARI que l’organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l’ús de la nostra pàgina web, sense que l’USUARI tingui dret a cap tipus de reclamació per aquest tipus d’accions. Així mateix, es reserva el dret d’exercir les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin les presents condicions generals d’ús, acceptant l’USUARI que la no iniciació d’aquestes condicions constitueix una renúncia formal d’aquestes, restant vigents fins als terminis legals de prescripció de les infraccions.

C. POLÍTICA DE PRIVACITAT
La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de MAGMA CULTURA i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’Usuari en tot moment i de no demanar informació innecessària.
El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys i l’acceptació expressa de la nostra Política de Privacitat.

D. RESPONSABILITATS
En posar a disposició de l’usuari aquesta pàgina Web volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació d’aquest, així com dels mitjans tecnològics utilitzats. Tanmateix, no respondrem de la presència de virus i d’altres elements que d’alguna manera puguin malmetre el sistema informàtic de l’usuari.
MAGMA CULTURA no garanteix que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’Internet, avaries en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que l’USUARI accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a MAGMA CULTURA qualsevol responsabilitat per possibles fallades, errors i ús del servei.
L’USUARI assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web, essent l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent-hi, de forma enunciativa i no limitant, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant a l’usuari a mantenir indemne a MAGMA CULTURA per qualssevol reclamacions derivades, directament o indirectament d’aquests fets.
MAGMA CULTURA no garanteix l’exactitud, veracitat i vigència dels continguts d’aquesta pàgina web, siguin propis, de tercers, o enllaços a altres webs, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús d’aquests.

MAGMA CULTURA queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d’honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l’incompliment per part de l’USUARI de les nostres condicions d’ús, accés i política de privacitat, o qualsevol altra reclamació per l’incompliment de la legislació vigent.
L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error en aquestes, i per tant, les accepta íntegrament i expressament.
L’USUARI és plenament conscient que mera navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació de les presents condicions d’ús.
Tot el que fa referència a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

E. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS A LA WEB
Les presents Condicions Generals d’Ús han estat modificades amb data 22/05/2018. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: si us plau, comprovi la data d’emissió en cada ocasió que es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s’ha produït cap modificació que l’afecti.
Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d’Ús de la nostra pàgina web, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de les dades indicades més amunt, o amb Lant Abogados a info@lant-abogados.com o a www.lant-abogados.com.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de MAGMA CULTURA i, conseqüentment, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’Usuari en tot moment i de no demanar informació innecessària. A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que recollim, explicant-li:
– Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
– Amb quines finalitats recollim les dades que li sol·licitem.
– Quina és la legitimació pel seu tractament.
– Durant quant temps les conservem.
– A quins destinataris es comuniquen les seves dades.
– Quin són els seus drets.
– Responsable:
MAGMA CULTURA, S.L. (B61949764)
C/ Corunya, 11
08026 Barcelona
info@magmacultura.com
– Finalitats, legitimació i conservació dels tractaments de dades enviats a través de:

FORMULARI DE REGISTRE
Finalitat: Donar-lo d’alta com a usuari i permetre-li l’accés als serveis reservats a usuaris registrats de la nostra web i informar-lo de les nostres activitats, productes i serveis, així com enviar-li comunicacions comercials dels nostres productes, serveis (inclòs per mitjans electrònics), si marca la casella d’acceptació.
Legitimació: El consentiment de l’usuari en registrar-se a través del nostre formulari de registre i en marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.
Conservació: Fins que l’usuari registrat sol·liciti la seva baixa i posteriorment durant els terminis legalment previstos.

ENVIAMENT DE CORREUS ELECTRÒNICS
Finalitat: Contestar a les seves sol·licituds d’informació, atendre a les seves peticions i respondre a les seves consultes o als seus dubtes.
Legitimació: El consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos informació a través de l’adreça de correu electrònic.
Conservació: Un cop ha estat contestada la seva petició per correu electrònic, si no s’ha generat un nou tractament.

ENVIAMENT DEL CURRÍCULUM VITAE PER CORREU ELECTRÒNIC O MITJANÇANT EL FORMULARI DE LA BORSA DE TREBALL
Finalitat: Disposar del seu currículum per a participar en els nostres processos de selecció de personal.
Legitimació: El consentiment de l’usuari al remetre’ns la seva informació personal i currículum pels nostres processos de selecció de personal.
Conservació: Durant el desenvolupament dels processos de selecció de personal oberts i durant 1 any per a futurs processos

SUBSCRIPCIÓ A LA NOSTRA NEWSLETTER
Finalitat: Enviament del nostre butlletí comercial i de comunicacions informatives i publicitàries sobre els nostres productes o serveis que siguin del seu interès, inclòs per mitjans electrònics.
Legitimació: El consentiment de l’usuari al subscriure’s als nostres enviaments comercials i/o newsletters.
Conservació: Fins que l’interessat revoqui el consentiment i sol·liciti la baixa del servei.
Obligació de facilitar-nos les seves dades personals i conseqüències de no fer-ho.
El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 14 anys, o en el seu cas, disposar de capacitat jurídica suficient per a contractar.

Les dades personals sol·licitades són necessàries per a gestionar les seves sol·licituds i/o prestar-li els serveis que pugui contractar, per la qual cosa, si no ens les facilita, no podrem atendre’l correctament ni prestar-li el servei que ha sol·licitat.

3. Destinataris de les seves dades
Les seves dades són confidencials i no se cediran a tercers, llevat que existeixi obligació legal.

4. Drets en relació amb les seves dades personals
Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan aquest s’hagi atorgat per al tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d’aquest consentiment condiciona l’execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.
Igualment, pot exercir els següents drets:

– Sol·licitar l’accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
– Sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats amb què van ser recollides.
– Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.
– Sol·licitar l’oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular
– Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos en la normativa.
– Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.
On i com sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit al responsable a la seva direcció postal o electrònica (indicades a l’apartat A), indicant la referència “Dades Personals”, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

En cas de divergències amb l’empresa en relació amb el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Cookies

Aquesta pàgina web utilitza cookies tècniques, de personalització i anàlisi, pròpies i de tercers, que tracten dades de connexió i / o dels dispositius per a fins estadístics, però en cap cas capten hàbits de navegació per a fins publicitaris.

Per això, a l’accedir a la nostra web, en compliment de l’article 22 de la Llei de Societat de la Informació, a l’tractar les galetes esmentades, li hem sol·licitat el seu consentiment per al seu ús i facilitada informació de les mateixes.

Seguretat de les seves dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua, i tractaments o accessos no autoritzats.

Actualització de les seves dades

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquestes.
No ens fem responsables de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers mitjançant els enllaços disponibles a la nostra pàgina web.
La present Política de Privacitat pot ser modificada per adaptar-les als canvis que es produeixin a la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, la qual cosa exigeix la seva lectura cada cop que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta Web.