Excel·lència i garanties

Responsabilitat social corporativa

Són tres els pilars fonamentals que regeixen l’activitat de la nostra empresa: les persones que la formen, els clients per als quals treballem i el context social i ambiental en què actuem.

Qualitat i millora contínua

Garantim l’excel·lència i la qualitat dels nostres serveis, avalats pels següents certificats oficials:

Així mateix, per assegurar-nos que el nostre servei sempre manté els estàndards de qualitat, fem enquestes periòdiques de control per conèixer el grau de satisfacció dels nostres clients. Això ens permet avaluar el funcionament de cada servei, l’eficàcia dels processos tècnics i administratius, i la relació amb l’empresa.

ISO 9001/2008

Norma OHSAS 18001

ISO 14001

ISO 30301

El 2020 els nostres clients van puntuar el servei, de mitjana, amb 8,81 punts sobre 10

Compromisos ètics

Pla d’estabilitat laboral

Amb beneficis socials per als nostres empleats, garantia de puntualitat en la liquidació de la nòmina i sessions formatives remunerades.

Servei de prevenció propi

Comptem amb un mecanisme intern per protegir la integritat i la salut del nostre equip, basat en el compliment normatiu estricte, la formació i la gestió preventiva dels riscos laborals.

Medi ambient

la nostra activitat es desenvolupa des del màxim respecte al medi ambient, complint les normes establertes i aplicant mesures que minimitzin l’impacte ambiental.

Competència lleial

Ens hem adherit al Pacte Mundial de les Nacions Unides i les declaracions de l’Organització Internacional del Treball, i complim de manera estricta amb la normativa de defensa de la competència.

Compromís amb la societat

Des que vam començar, a MagmaCultura creiem en la justícia social. Per això la promovem a través de mecanismes que fomenten la igualtat de tracte i oportunitats dins de la nostra empresa.

Al llarg de la nostra història, hem aplicat polítiques específiques de responsabilitat social que han esdevingut part de la nostra identitat.

Pla de conciliació laboral, familiar i personal

Polítiques de formació i desenvolupament professional

Polítiques de contractació de treballadors amb diversitat funcional i en risc d’exclusió social

Pla d’igualtat de gènere

Protocol davant l’assetjament

Protocol davant d’agressions i violència en l’àmbit laboral

Acords amb universitats

Associació amb ONG i institucions culturals

Hem signat convenis i acords amb les següents entitats sense ànim de lucre:

Fundación Ared

Es dedica a la integració social i laboral de persones en risc d’exclusió social, especialment dones procedents de centres penitenciaris i serveis socials.

Fundació Portalento

Gestionat per Inserta Empleo (Fundación ONCE), promou la formació i l’ocupació de persones amb discapacitat. Forma part del Programa Operatiu d’Inclusió Social i Economia Social (POISES) i del Programa Operatiu d’Ocupabilitat Juvenil (Empleo Juvenil).

Fundació Trinijove

Fomenta la inserció de col·lectius en risc d’exclusió, amb tasques de medi ambient, jardineria, pintura i gestió de casals de gent gran.

Barcelona Activa

Impulsa la política econòmica i el desenvolupament local per millorar la qualitat de vida de les ciutats i la ciutadania de Barcelona, fomentant l’ocupació i l’impuls de l’emprenedoria i el suport a empreses.

Incorpora

programa de l’Obra Social ”la Caixa” d’integració sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat. Treballa per lluitar contra la pobresa i l’exclusió, impulsa la investigació mèdica, posa la cultura a l’abast de tothom i millora l’educació dels infants.

Fundació Prevent

Promou la inserció social i laboral de les persones amb discapacitat, i fomenta la cultura preventiva a l’empresa a través de la conscienciació social per tal de garantir entorns laborals més segurs i empreses més responsables.

Associació Surt

Treballa per fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones, i per eradicar les discriminacions per raó de sexe, en vista d’assolir la igualtat de gènere efectiva a la societat.

FEMAREC

Amb l’objectiu de construir una societat més justa, solidària i respectuosa amb la diversitat, cerca fórmules de lluita contra l’exclusió, eficaces i sostenibles, per aportar noves propostes d’integració social, laboral i cultural a persones en situació o risc de marginalitat.