CANAL ÈTIC

El nostre recurs i canal confidencial per a presentar reclamacions i denúncies de conformitat amb la Llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Algunes de les situacions que es podrien denunciar per aquesta via són:

• possibles conductes i comportaments considerats il·legals amb l’acompliment del treball,
• presumpta gestió lucrativa de recursos de l’empresa,
• situacions de discriminació o abús sexual,
• pràctiques de corrupció, robatoris, fraus, etc.

Qui pot presentar una comunicació?
Qualsevol persona de l’empresa i aquelles persones externes que estiguin o hagin estat vinculades o relacionades a amb la mateixa en un context laboral o professional.
Com puc realitzar una comunicació?
Es pot cursar de manera verbal, escrita o presencial seguint els passos indicats en el formulari del Canal confidencial de denúncies. Així mateix, la comunicació pot ser anònima.
Com es tramitarà la comunicació?
Es tramitarà garantint la confidencialitat i prohibició de represàlies a la persona informant.

Garantia de confidencialitat de la persona informant
El sistema intern d’informació reuneix les garanties de confidencialitat, no represàlies, respecte a la independència, la protecció de dades, secret de les comunicacions i les pràctiques correctes de seguiment, recerca i protecció de la persona informant.

Certifiquem que tots els mitjans posats a la seva disposició per a interposar la denúncia, passen un filtre previ per part de Lant Advocats per a garantir la confidencialitat de la denúncia i que aquesta es remet a un interlocutor vàlid de l’entitat denunciada.

Accés canal ètic de Magmacultura