MagmaCultura signatura un conveni de pràctiques amb la Fundació Catalana Síndrome de Down en el Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Firma d’un nou conveni de pràctiques per la inserció laboral

MagmaCultura signatura un conveni de pràctiques amb la Fundació Catalana Síndrome de Down en el Museu Nacional d’Art de Catalunya.
El conveni, que es va signar el passat 1 d’agost, està lligat a la voluntat social d’accessibilitat, inclusió i sostenibilitat que promou l’MNAC. L’acord permet la inserció laboral de persones amb Síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals a través de pràctiques al Museu.

L’inici de la col·laboració entre Magma Cultura, la Fundació Privada Catalana Síndrome de Down i el Museu d’Art de Catalunya es va fer tangible el 12 de novembre, amb la incorporació d’un treballador en pràctiques al servei d’atenció al públic.

El conveni de pràctiques serà vigent fins a agost del 2021.

D’altra banda, MagmaCultura forma part del Programa Incorpora de l’Obra Social “la Caixa”, i col·labora activament amb Fundació Adecco, Fundació Les Corts i Labora. Així mateix, i en compliment del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, el 2% de la plantilla de l’empresa està constituït per persones amb discapacitat.

convenio de prácticas para la inserción laboral en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. | Magmacultura | Actualidad