Firma d’un nou conveni de pràctiques per la inserció laboral

15/11/2019

MagmaCultura firma un conveni de pràctiques amb la Fundació Catalana Síndrome de Down al Museu Nacional d’Art de Catalunya.

El conveni, que es va signar el passat 1 d’agost, està lligat a la voluntat social d’accessibilitat, inclusió i sostenibilitat que promou el MNAC. L’acord permet la inserció laboral de persones amb Síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals a través de pràctiques al Museu.

L’inici de la col·laboració entre Magma Cultura, la Fundació Privada Catalana Síndrome de Down i el Museu Nacional d’Art de Catalunya es va fer tangible el 12 de novembre, amb la incorporació d’un treballador en pràctiques al servei d’atenció al públic.

L’acord serà vigent fins a l’agost del 2021.

Per altra banda, MagmaCultura forma part del Programa Incorpora de l’Obra Social “la Caixa”, i col·labora activament amb la Fundació Adecco, Fundació Les Corts, i Labora. Així mateix, i en compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, el 2% de la plantilla de l’empresa està constituït per persones amb discapacitat.