Formació i publicacions

Cursos de formació, conferències, conceptualització i disseny de materials didàctics i divulgatius

Formació
Realització de cursos de formació i conferències sobre la gestió cultural i la comunicació del patrimoni.

 

Publicacions
Conceptualització i disseny de materials didàctics i divulgatius sobre el patrimoni cultural