Fundació Barça

Programa Educatiu Barçakids

El Programa Escolar Barçakids, de la Fundació Barça, té per objectiu consolidar el sistema de valors, a través de l’esport, entre els alumnes de 6 a 12 anys.

Barçakids compta amb una plataforma web dirigida a l’alumnat, als docents i a les famílies, amb recursos educatius, notícies i activitats per educar en valors. El projecte, que es realitza anualment des de 2012, ha arribat a més de 40.000 alumnes i al voltant de 400 escoles del conjunt de territoris de parla catalana.

Magmacultura ha realitzat la conceptualització, disseny i elaboració del Programa Escolar Barçakids. A més de la conceptualització pedagògica del projecte, tant en la seva faceta presencial com virtual, MagmaCultura s’encarrega de la producció, dinamització i comunicació d’aquest programa.