INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable: MAGMACULTURA, S.L. (B61949764)

L’informem que les seves dades identificatives i els continguts en els correus electrònics i fitxers adjunts poden ser incorporats a les nostres bases de dades amb la finalitat de mantenir relacions professionals i/o comercials i, que seran conservats mentre es mantingui la relació. Si ho desitja, pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades dirigint-se al correu emissor o en info@magmacultura.com. Pot ampliar la informació en l’enllaç de la nostra Política de Privacitat.

Aquest missatge i qualsevol document que porti adjunt, si s’escau, pot ser confidencial i destinat únicament a la persona o entitat a qui ha estat enviat.