INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES

Us informem que les vostres dades identificatives i els continguts als correus electrònics i fitxers adjunts poden ser incorporats a les nostres bases de dades amb la finalitat de mantenir relacions professionals i/o comercials i, que seran conservades mentre es mantingui la relació. Si ho desitgeu, podeu exercir el vostre dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades i altres reconegudes normativament adreçant-vos al correu administracio@magmacultura.com

Aquest missatge i qualsevol document que porti adjunt, si s’escau, pot ser confidencial i destinat únicament a la persona o entitat a qui ha estat enviat.

Responsable: MAGMACULTURA, S.L. (B61949764)
C/Corunya, 11 – 08026 Barcelona ES