Museologia i museografia

Conceptualització, continguts, disseny i creació de museus, d’exposicions i altres equipaments culturals

Per a MagmaCultura l’exposició és una de les eines de comunicació fonamentals per posar en valor i comunicar els recursos culturals i patrimonials als visitants d’un equipament cultural, museu o espai patrimonial. És per això que considerem que la museologia és una disciplina que ha d’estar permanentment evolucionant i adaptant-se a les noves necessitats, i oberta a incorporar nous recursos i noves experiències per a facilitar el seu objectiu principal: el coneixement.

– Projectes museològics per a la creació o remodelació de museus.
– Projectes museogràfics. Conceptualització, documentació, guió expositiu, disseny gràfic i disseny museogràfic d’exposicions de caràcter permanent, temporal i itinerants per a museus i centres culturals.
– Creació de centres d’interpretació, espais de síntesi i posada en valor d’espais patrimonials.