Ruta dels Castells de Frontera

La ruta descobreix els castells i fortificacions medievals que es reparteixen per Catalunya.
Dissenyem una estratègia de turisme cultural per a acostar el patrimoni històric amb un enfocament didàctic i experiencial.
Projectes culturals
Ruta dels Castells de Frontera

El llegat arquitectònic de l’Edat mitjana és una de les joies del patrimoni català. La Ruta dels Castells de Frontera inclou diversos itineraris per a descobrir, amb un enfocament didàctic i experiencial, els castells i fortificacions de la Catalunya Nova i els paisatges que els emboliquen.

EL REPTE

El Pla Estratègic de Turisme de Catalunya (2013-2016) tenia per objectiu millorar la gestió integral del turisme i alinear el seu desenvolupament amb les potencialitats i planificació dels territoris, fomentant la competitivitat sostenible entre ells.

La Ruta dels Castells de Frontera dissenyada per Magmacultura s’emmarca dins d’aquest pla pioner. Per això, el projecte havia de tenir en compte les característiques i singularitats de l’àmbit de desenvolupament assignat, això és, la zona d’interior de Catalunya, les seves potencialitats i recursos, per a contribuir a revaloritzar el seu patrimoni històric i arquitectònic, i a la rendibilitat econòmica i social del territori mitjançant el desenvolupament del turisme cultural.

ELS OBJECTIUS

Magmacultura, com l’empresa especialitzada en turisme cultural encarregada del disseny de la Ruta, va prendre com a base de la seva acció els següents objectius:

 • Oferir un pla de rutes per la Catalunya d’interior amb una estratègia narrativa i logística capaç d’atreure als turistes contribuint a la desestacionalització i diversificació dels destins tradicionals de sol i platja.
 • Crear recorreguts de qualitat que combinin la història amb les diferents perspectives del territori actual.
 • Mostrar l’entorn dels castells i fortificacions: els seus paisatges, materials, mercats, festivitats, etc., ampliant l’interès dels visitants i posant en valor qüestions immaterials que cohesionen el territori i defineixen la seva idiosincràsia.
  Contribuir amb el desenvolupament dels llocs on se situen els béns patrimonials, afavorint la seva promoció turística i la dels productes naturals i artesanals de cada zona.

LA TASCA

El nostre projecte va començar amb un treball de documentació i recerca per a aprofundir en el coneixement dels béns patrimonials que havien de formar part de la ruta, tant des del punt de vista històric com arquitectònic, per a determinar els punts d’ancoratge que permetessin connectar el patrimoni amb el territori.

Amb tota aquesta informació, vam procedir a:

 • Identificar els principals punts d’interès.
 • Dissenyar diverses rutes territorials i temàtiques amb un caràcter experiencial i didàctic orientat a la divulgació del patrimoni cultural i el coneixement i la interpretació del món dels castells en el context de la consolidació del territori català durant l’Edat mitjana.
 • Conceptualitzar cada producte turístic-cultural amb paràmetres de qualitat i comunicant la singularitat de cadascuna de les seves unitats.

ELS RESULTATS

La singularitat dels béns patrimonials de la Ruta i la seva importància per a l’evolució històrica de Catalunya fan que sigui considerada com una opció complementària i enriquidora per al turisme cultural.
A més, la labor d’interpretació i divulgació de la Ruta dels Castells de Frontera contribueix a la recuperació de gran part del patrimoni històric i geogràfic de Catalunya.

CLAUS DEL PROJECTE

 • Integració de les necessitats territorials en la visió de la consultoria cultural i turística.
 • Realització de projectes de difusió del patrimoni cultural i natural.
 • Disseny d’estratègies de desenvolupament d’audiències culturals.