Després de dos anys de treball, MagmaCultura ha implementat una sèrie de mesures que han contribuït a la sistematització i millora de determinades tasques de l’empresa.

MagmaCultura enllesteix el seu procés de digitalització

22/12/2020

El treball s’ha centrat en dues línies d’actuació, una adreçada a realitzar millores internes i l’altra a aportar millores als clients. Del grup de les primeres, destaca la implementació integral de Microsoft Teams com a eina transversal de comunicació, la qual facilita missatgeria instantània, trucades i videotrucades i la posada en comú de documents entre tots els membres de l’equip, entre altres prestacions. A més, s’ha automatitzat la recepció i gestió d’incidències informàtiques a traves d’una eina de ticketing, OSTicket, amb l’objectiu de registrar-les i solucionar-les més ràpidament.

En l’àmbit dels recursos humans, s’ha digitalitzat tota la documentació i s’ha incorporat una eina de fixatge  i qüestionaris digitals, tot això amb la intenció de sistematitzar la feina, fer la cerca de dades més ràpida i reduir el consum de paper.

Per últim, respecte a l’atenció al client s’ha introduït una centraleta basada en internet i el Cloud, per tal de poder fer una millor i major parametrització de la informació.

En millores cap a clients, cal destacar especialment la implantació d’una solució digital d’avaluació de la qualitat als serveis,  que permet rebre un feedback detallat des de múltiples dimensions i punts de vista i obtenir una anàlisi dels resultats en temps real per agilitzar l’aplicació de mesures correctives i millores als serveis.

Amb totes aquestes mesures, confiem contribuir a un millor entorn de treball tant cap endins com cap enfora, i tant en la vessant professional, com social com mediambiental.

MagmaCultura_space work_Barcelona